0113-269764

Bedrijfswaardering

Een bedrijfswaardering is geen simpele optelsom van kosten en baten.Waarde is subjectief en voor iedereen anders.Verschillende economen hebben geprobeerd het waardebegrip te objectiveren, door er een geldbedrag aan te koppelen en verschillende waarderingsmethoden te introduceren. Maar de essentie van waarde zit in de business en niet in het rekenmodel. Het wordt bepaald door de mogelijkheden die ondernemers zien. Maar ook de keuze van degene die de berekening uitvoert is van groot belang.

Daarom begint een waardebepaling bij ons altijd met een inventarisatie van de partijen en de verwachtingen aan tafel. Wij kennen verschillende berekeningsmethoden zoals: 5x de winst of 1x de omzet. Of de methodes die ook de verdiensten in de toekomst meeberekenen o.a: Discounted Cash Flow (DCF), Adjusted Present Value(APV), Excess Earnings(EVA) of Real Options. Maar de echte waarde wordt bepaald door de mensen die achteraf tevreden zijn met de uitkomst.

 

website door zwaartekracht