0113-269764

Frank Kolijn

Frank Kolijn sloot als een van de eerste adviseurs aan bij ZK. Na de nodige jaren als accountant gewerkt te hebben, in loondienst en in maatschapsverband bij meer traditionele accountantskantoren, was het in 2011 tijd om het echt anders te gaan doen. Omdat het kon en omdat het moest, aldus Frank: “ Accountants kunnen zoveel meer betekenen voor hun ondernemende klanten dan enkel het verzamelen van cijfers en het produceren van rapporten, jaarrekeningen en fiscale aangiften.” Als adviseur gebruikt hij de ZK scan graag om nog meer de diepte te zoeken in de relatie met de klant.

Periodiek contact is voor hem onmisbaar geworden, hoewel hij beseft dat veel ondernemers hun accountant maar een of enkele keren per jaar zien. Frank: “Als accountant beschik je als geen ander over de kennis om de financiële ontwikkelingen bij ondernemers snel te kunnen doorgronden; dankzij een gedegen opleiding en continue bijscholing in combinatie met vaak een jarenlange praktijkervaring. Maar pas als je de ondernemer vaker ziet, kun je echt interpreteren. Die gesprekken maken immers dat ik zijn persoonlijke situatie ken, zijn motieven, beperkingen en uitdagingen, zowel zakelijk als privé.”

Als accountant weet hij natuurlijk niet of hij alles kan oplossen. Frank: “Nee, dat niet. Wel weet ik de weg en ken ik de juiste mensen in mijn netwerk waardoor de ondernemer altijd tijdig en betrouwbaar advies krijgt of geholpen wordt. Voor mij, als accountant, blijven de cijfers belangrijk. De cijfers vanuit het verleden, maar ook de toekomstgerichte cijfers in de vorm van prognoses en begrotingen, vertellen een verhaal. Het is mijn passie om dat verhaal samen met de ondernemer te vertalen, zodat – op basis van die kennis – bedreigingen het hoofd geboden kan worden of kansen beter benut kunnen worden.”

Hij heeft de ontwikkeling van de ZK scan op de voet gevolgd. Frank: “De ZK scan helpt mij om het gesprek met mijn klant nog meer diepte te geven, zodat ook andere aspecten van het ondernemen dan de ‘harde’ feiten’ besproken worden. De grootste winst is dat onderlinge verbanden snel duidelijk worden, bijvoorbeeld als er een verband blijkt te zijn tussen de communicatiestijl van de ondernemer en de omzet. De meerwaarde van de wijze waarop wij de ZK scan uitvoeren is vooral gelegen in de diversiteit aan aandachtspunten én er zijn altijd twee adviseurs bij betrokken vanuit verschillende disciplines.”

Frank: “De ZK scan is voor mijn klanten zeker ook heel waardevol, omdat je ze op een open manier een spiegel voorhoudt. Het versterkt en verdiept de relatie met je klant.” Daardoor staat deze er ook meer voor open om uit te besteden. Het verzamelen, analyseren en interpreteren van de cijfers blijft de kern; de financiële administratie moet up to date en betrouwbaar zijn. Wij hebben vergaande oplossingen op het gebied van automatiseren en digitaliseren, niet als doel maar als middel om sneller en efficiënter te kunnen (samen)werken. Meer tijd over dus om de diepte in te gaan.”

Frank is de eigenaar van Zwaartekracht Accountancy en Advies. U kunt hier terecht voor:

Zwaartekracht Terneuzen
Grenulaan 19
4531 AB Terneuzen
T: 0115-622711
E: accountancy@zwaartekracht.nl

Klachtenregeling     Algemene voorwaarden

website door zwaartekracht