0113-269764

Starters in International Business (SIB)

Voor Starters in International Business (SIB) zijn er veel vragen

 • Vraagt u zich af waar u moet beginnen en wat u moet doen om uw producten in Europa te verkopen?
 • Vraagt u zich af of er voor uw product omzetpotentie is in Europa?
 • Welk klantsegment heeft behoefte aan uw product en hoe kunnen zij het vinden?
 • Heeft u strategische exportvragen?

Dan is de subsidieregeling Starters in International Business (SIB) wellicht iets voor u. Deze regeling helpt
MKB-bedrijven met een bedrijfsanalyse en met het zetten van strategische stappen in het buitenland.
Harrie Groenbroek voert namens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de SIB-regeling uit.

Met ons advies krijgt u inzicht in de potentiële klanten in Europa of daarbuiten en inzicht in de toegevoegde waarde van uw product ten opzichte van uw concurrentie. Uw doelstellingen voor de toekomst worden benoemd en verkoopcapaciteiten inzichtelijk gemaakt. Tevens
doorlopen we de werkprocessen om de e ciëntie te controleren.

De SIB-regeling bestaat uit:

Samen met u bespreken we in diverse (door de overheid betaalde) adviesgesprekken:

 • Uw eigen organisatie. Wat wilt u bereiken? Waar bent u goed in en hoe onderscheidt u zich van de
  concurrentie? Bent u klaar voor de buitenlandse markt?
 • De markt. In welke landen liggen er kansen voor u? Welke landen zijn voor uw bedrijf en producten het meest
  aantrekkelijk en bij welke doelgroep liggen de meeste kansen in het land?
 • Acties. Welke stappen moet u zetten om uw kansen te verzilveren? Wat kost het en hoe houdt u de voortgang
  in de gaten?

Aan de hand hiervan stellen we samen met u een concreet activiteitenplan op voor het veroveren van de
buitenlandse markt.

website door zwaartekracht