0113-269764

Subsidie land en tuinbouw

Een vorm van financiering  in de land en tuinbouw is Subsidie vanuit de overheid. Dit zijn middelen die beschikbaar worden gesteld voor bijvoorbeeld aannemen van personeel of bij het investeren in uw bedrijf. De overheid stimuleert hiermee de activiteiten die zij van belang achten. Subsidies zijn met name interessant wanneer deze financieringsvorm wordt gecombineerd met andere vormen. Denk bijvoorbeeld aan een R&D subsidie die voor 30% de kosten dekt en een informele investeerder die voor de overige 70% de kosten voor zijn/haar rekening neemt. Subsidies zijn er in alle soorten en maten, ongeveer 2.000 verschillende subsidies op elk moment. Het is daarmee zinvol om een subsidieadviseur in de arm te nemen.

Enkele land- en tuinbouw subsidies zijn:

  • Aanbesteden van innovaties (SBIR) – RVO
  • Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) (open 10-05-2016) – RVO
  • Fiscale subsidies voor energie of milieuvriendelijk investeren (MIA,Vamil, EIA)
  • SDE, Stimulering Duurzame Energieproductie – RVO
  • Bio-economie in Horizon 2020 (EU’s framework programma voor 2014-2020) – RVO
  • Gezondheid in Horizon 2020 (EU programma 2014-2020) – RVO
  • Subsidie demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving DHI – RVO
  • Subsidie voor promotie Agribusiness in het buitenland (CPLA)
  • WBSO loonkostensubsidie

Genoeg adviseurs die de regels kennen en een subsidie kunnen regelen. Wat veel ondernemers vergeten is dat je daarmee niet klaar bent. Er komt een moment dat je moet verantwoorden wat er met het geld gebeurd is. Het is een reëel risico dat je (een deel van) het geld moet terugbetalen of later intensieve controle krijgt. Niet leuk om over risico’s te praten misschien, maar bij Zwaartekracht doen we dat wel. En zorgen wij ook dat je dossiers op orde zijn. Juist omdat wij als persoonlijk adviseur inzetten op de lange termijn. We kijken over grenzen van disciplines heen, naar de ideale mix met financieringen of interne besparingen als er meer geld in de onderneming moet komen.

website door zwaartekracht