0113-269764

Plannen uit de kast en aan de slag ermee

Jenny Crone

Ondernemersadviseur / sparringspartner

Plannen uit de kast en aan de slag ermee

Jenny Crone

Ondernemersadviseur / sparringspartner

Jenny Crone

Als kordate ervaringsdeskundige ondersteun ik DGA’s om plannen die lang in de kast liggen te vertalen naar concrete acties zodat die plannen uiteindelijk gerealiseerd gaan worden. Ik deed mijn ervaring op als directeur/eigenaar van een metaalbedrijf.

DGA bedrijven/familiebedrijven zorgen voor 50% van de Nederlandse werkgelegenheid en doen het momenteel relatief goed. Veel DGA’s werken met hart en ziel in hun bedrijf, maar te weinig daadwerkelijk aan hun bedrijf om de eenvoudige reden dat ze vaak in beslag worden genomen door de waan van de dag.

Ik maak daaruit op:

  • dat er wel degelijk wordt geïnvesteerd in het maken van plannen voor de toekomst;
  • dat veel van die goede plannen onder in de lade belanden, omdat men opgeslokt wordt door de dagelijkse beslommeringen;
  • dat daarbij de verbeterslag die men voor ogen had, niet wordt gemaakt en daarmee geld verspild wordt en kansen onbenut blijven.

Ik doe het volgende:

Ik ben sparringpartner voor de DGA. We vertalen de plannen naar concrete acties welke weer worden opgenomen in een nieuw actieplan. Vervolgens begeleid ik de DGA en de onderneming in de uitvoering van deze actieplannen door regulier overleg waarbij ik graag de rol neem van “stok achter de deur”. Ik ben daarbij kritisch en houd de betrokkenen indien nodig een spiegel voor. We onderzoeken daarbij met elkaar de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen de organisatie. Ik kan daarbij een verbindende rol spelen binnen de organisatie voor het creëren van draagvlak.

Zie verder ook mijn LinkedInprofiel voor meer informatie: https://nl.linkedin.com/in/jennycrone/nl

website door zwaartekracht