0113-269764

Mogelijk onjuiste aanslagen vennootschapsbelasting bij gebruik functionele valuta

Aanslagen vennootschapsbelasting over boekjaren vóór 2016 waarbij aangifte is gedaan in een andere valuta dan euro's, kunnen relatief kleine onjuistheden bevatten.
Source: Belastingdienst

terug naar overzicht

website door zwaartekracht