0113-269764

Nee op je kredietaanvraag

“Mijn kredietaanvraag is afgewezen…”

“Wat vervelend!”

“Ja, ik baal er stevig van.”

– “Hebben ze aangegeven waar de aanvraag op afgeketst is?”

“Nee, eigenlijk niet, iets met te weinig eigen vermogen en een te hoog risico.”

Zeer recentelijk overkwam bovenstaand scenario een klant van mij. Herkenbaar? Na een gedegen voorbereiding van al snel vier tot zes weken ligt er een aanvraag waarbij de risico’s goed ingeschat zijn en zelfs volgens de accountmanager bij de bank aanvaardbaar worden geacht. Toch wordt de aanvraag uiteindelijk beantwoord met de simpele mededeling van de bank dat deze is afgewezen. De ondernemer blijft achter met lege handen, zonder toelichting en mét een kater.

Het is eigenlijk vreemd dat banken zo summier motiveren. Zeker in het licht van de financieringsaanvraag zelf, waarin de ondernemer tot in detail zijn visie, strategie en cijfers moet onderbouwen en motiveren. Daarnaast is het ook een gemiste kans om goodwill te kweken bij de ondernemer. Je zou hem/haar kunnen voorzien van tips en opbouwende feedback, zodat het ondernemingsplan verbetert en bij een andere kredietverstrekker wel of meer kans van slagen heeft. Een ondernemer houdt er wellicht zelfs een positief gevoel aan over.

Na wat zoek- en speurwerk blijkt dat er Europese richtlijnen zijn op basis waarvan banken verplicht zijn om een afwijzing van kredietaanvraag schriftelijk te motiveren. Dat is goed nieuws! Toch zijn banken daar blijkbaar niet van op de hoogte of negeren deze richtlijnen. Het is in ieder geval nog geen algemeen aanvaard gebruik.

Uiteindelijk heeft de klant zijn schriftelijk gemotiveerde afwijzing gekregen. Helaas was de motivatie erg summier en vrij algemeen. Het ging in deze situatie om een (startende) ondernemer met een eenmanszaak met onvoldoende eigen vermogen (< 20%), hij kreeg de volgende tips, ik citeer:

U kunt uw eigen vermogen verhogen door bijvoorbeeld:

  • Uw privé-opnamen te beperken;
  • De winst aan het eigen vermogen toe te voegen;
  • Aandelen uit te geven (verwijderen bij EZ en VOF)

In het bovenstaande geval was duidelijk niet veel moeite gedaan om de startende ondernemer te helpen en zich toe te spitsen op de specifieke aanvraag. Met name omdat het niet helpt om je privé opnamen te beperken; banken rekenen met standaardbedragen ongeacht of jij met minder toe kunt. Toevoegen van de winst bij een eenmanszaak is vanzelfsprekend en de laatste, tja ….. Kortom teleurstellend en een gemiste kans.

– “Dus wat doen we nu?”

Niet opgeven in ieder geval! Daar zijn we ondernemers voor.

 

terug naar overzicht

website door zwaartekracht