0113-269764

Businessplan

Ondernemen is geen snelweg naar succes. Ondernemen is meer dan uitblinken in je vak. Ondernemen is veel meer dan de slimste zijn. Ondernemen is ook:

  • De kosten in de hand houden
  • Altijd zoeken naar het voordeel voor de onderneming
  • Creativiteit zowel in zaken als inrichting, marketing, communicatie, verkrijgen van financiering en personeelsinvulling
  • Het lef hebben om dingen te doen die onderscheidend zijn. Anders zijn dan anderen.
  • Blijf ontwikkelen en blijf leren.

Kortom, jouw succes van het ondernemen wordt bepaald in de mate waarin jij je (steeds weer) kunt aanpassen aan de steeds sneller op je afkomende (technische) ontwikkelingen, in alle facetten van het ondernemen. Veel ondernemers hebben bovenstaande punten in hun hoofd, veel belangrijker is om dit te verwerken in een dynamisch en flexibel businessplan.

Je businessplan schrijf je niet voor een financiering alleen, maar schrijf je voor je zelf. Het is je houvast en je plan om aan vast te houden als het even tegenzit. Juist dan is het belangrijk geen ondoordachte zijwegen te nemen, maar te blijven varen op eigen kracht.

website door zwaartekracht