0113-269764

Overname/ overdracht

Bij de overdracht of verkoop van je bedrijf wil je als ondernemer de continuïteit van het bedrijf waarborgen en daarnaast een goede vergoeding voor de overdracht/verkoop van de aandelen. Doorgaans vanuit het idee dat de verkoop het pensioen dient te verzorgen. Dit zijn simpele en overzichtelijke doelstellingen die echter niet zo eenvoudig zijn te realiseren.

Het is dus zaak om het proces van bedrijfsoverdracht of -verkoop op tijd en zorgvuldig in te gaan en te doorlopen. Belangrijke vragen bij en voor het overnameproces:
De verkoopbaarheid van de onderneming zal bekeken en besproken worden. Wat zijn de plannen, de waardepotentie en timing en wie zou er in de onderneming geïnteresseerd kunnen zijn (MBO)? Of moet juist gekeken worden naar een MBI of strategische overname? Is je financiële administratie up-to-date en wat zijn de fiscale consequenties voor je bij een mogelijke verkoop? Hoe handel ik op de juiste wijze mijn financieringen af? Wanneer vertel ik het mijn personeel en hoe communiceer ik met mijn klanten?

Een goede voorbereiding en de juiste begeleiding in dit proces is van groot belang om deze fase te laten slagen. Tot slot rest je de vragen: wat ga ik met mijn vrije tijd doen, hoeveel geld heb ik nodig om goed van te leven en wil ik een hoger rendement om als informal investor op te treden bij andere bedrijven? Kortom: een nieuwe fase met voldoende uitdaging.

website door zwaartekracht