0113-269764

Kredietunie Zeeland

Edwin Advocaat

Oprichter Zwaartekracht en mede-initiatiefnemer

Kredietunie Zeeland

De afgelopen jaren stagneerde de kredietverlening aan MKB bedrijven. Met name de kredieten tot €250.000 werden minder verstrekt door banken, mede ook door de aangescherpte regelgeving. Ondernemers ervaren deze tendens in de praktijk en ook diverse onderzoeken bevestigen dit beeld. Daarnaast geven de banken zelf aan dat het Nederlands bedrijfsleven meer op zoek moet gaan naar kredieten bij andere financiers. Edwin Advocaat  (Zwaartekracht Groep) namen samen met Ad Koppejan (Swinth), in 2013 het initiatief om als 4e pilot van Kredietunie Nederland te starten met Kredietunie Zeeland. Na anderhalf jaar hard werken, veel besprekingen te hebben gevoerd met o.a. De Nederlandse Bank, Ministerie van EZ en de AFM , werd Kredietunie Zeeland in 2014 als eerste operationele opgericht. Inmiddels wordt de Kredietunie Zeeland geleid door een zelfstandig onafhankelijk bestuur onder toezicht van een Raad van Commissarissen.

website door zwaartekracht