0113-269764

Vanaf 2017 geen jaarrekening meer…

Auteur: Frank Kolijn

Dat klinkt u vast als muziek in de oren. Niet meer uitleggen aan de bank waarom de solvabiliteit dit jaar afgenomen is of waarom de rentabiliteit ten opzichte van het vorig boekjaar zo veel minder is. Mooi denkt u, ook geen jaarlijkse bespreking meer met uw accountant waarbij de jaarrekening tot in detail wordt doorgenomen. Ondanks de goede bedoelingen van uw accountant lijkt het soms of hij een volledig andere taal spreekt. En dan moet de rekening nog komen…

jaarrekening-artikel

Helaas voor u is het ook in 2017 nog niet zo ver. Nog steeds moet er een jaarrekening opgesteld worden en het liefst ondertekend door een accountant. Al worden de regels wel versoepeld en kan steeds meer volstaan worden met een summiere jaarrekening. De kosten daarvan kunnen in ieder geval naar beneden. Maar waar stuurt u uw bedrijf op?

Bent u het soort ondernemer die op het gevoel kan ondernemen? Die beslissingen neemt omdat het goed voelt en daarbij nooit een misser heeft gemaakt? Laten we ervan uitgaan dat u toch stuurt op de cijfers uit de financiële administratie, wanneer beschikt u dan over deze informatie? Eenmaal per jaar, of per kwartaal aan de hand van de aangifte omzetbelasting? Of weet u het dagelijks omdat u zelf de administratie verwerkt?

Het economisch tij lijkt te keren, maar het is nog steeds noodzakelijk om kort op de bal te spelen. In iedere markt gaan de ontwikkelingen en veranderingen razendsnel. Meer en meer moet u vooruit kijken. Moet u dan over helderziende gaven beschikken? Nee, al zou dat het ondernemen soms wel eenvoudiger maken. U moet wel de ontwikkelingen en trends kunnen signaleren en duiden. En op basis daarvan uw plannen maken en bijstellen.

Om uw (gewijzigde) plannen te kunnen uitvoeren moet u wel weten waar u nu staat en waar u over een halfjaar verwacht te staan. Daarvoor heeft u actuele financiële informatie nodig. Altijd de grote lijnen en details wanneer nodig. U bent ondernemer, u heeft de visie, u signaleert de trends, u neemt de beslissingen. Laat uw accountant doen waar hij goed in is; uw (administratieve) processen zo efficiënt mogelijk inrichten, het verleden en de toekomst in cijfers analyseren en interpreteren.

U bent dus nog niet van uw accountant verlost, maar zorgt u er wel voor dat uw accountant waarde toevoegt aan uw onderneming en niet slechts een kostenpost is. En ja, die jaarrekening blijft nog even, maar de informatie die daar in staat is oud nieuws voor u en een bevestiging van hetgeen u al wist. U leeft immers in het heden, met de blik op de toekomst en de ervaringen uit het verleden!

terug naar overzicht

website door zwaartekracht