0113-269764

Visie

Ondernemers weten meestal heel goed wat ze willen, maar bedrijven die groeien of veranderen stellen nieuwe eisen aan de ondernemer. Hoe goed je ook bent in wat je doet: je kunt eenvoudig niet overal verstand van hebben. Dat kan leiden tot ‘lekken’ in je resultaat, verminderde efficiency en uiteindelijk zelfs verlies van werkplezier. Dwars door alle branches en segmenten heen worstelen ondernemers in het MKB doorgaans met dezelfde vier uitdagingen:

Meer tijd overhouden voor gezin en visievorming
Meer omzet genereren
Meer resultaat overhouden onder aan de streep
Meer geld om te kunnen investeren in plannen.

Doelen die te bereiken zijn door gerichter te ondernemen, op basis van de eigen waarden van de ondernemer én die van de doelgroep. Is de ondernemer zich bewust welke soorten waarde(n) hij toevoegt voor zijn klant? En andersom: van welke activiteiten ziet de klant de waarde helemaal niet in? Door het aanbrengen van focus en het wegsnijden van ballast kan de ondernemer meer waarde toevoegen met minder inspanning.

Elke ondernemer heeft een voorkeursfocus. Waar de natuurlijke focus niet ligt, daar kan één van de erkende ZK ondernemersadviseurs ondersteunen, coachen of adviseren. Meedenken over mogelijke scenario’s en reflecteren op wat er gebeurt vanuit een oprechte vertrouwensbasis. Daarom staat in onze visie de ondernemer centraal en niet het bedrijf. De ondernemer die zijn eigen kwaliteiten en
beperkingen onder ogen durft te zien, kan zelf zijn bedrijf beter maken.

website door zwaartekracht