0113-269764

ZK scan

Met welke plannen of uitdagingen een ondernemer een adviestraject ook in gaat, er wordt in principe altijd geadviseerd te starten met een ZK scan. Het belang van de scan is om inzicht te krijgen in de noodzakelijke voorwaarden om doelen te kunnen bereiken en de ondernemer inzicht te geven in zijn eigen rol hierin. Tijdens de ZK scan gaan twee hiervoor opgeleide ondernemersadviseurs aan de hand van het ZK waardenmodel toetsen op welke terreinen te weinig of juist te veel focus is, en waar mogelijk risico’s bestaan of kunnen ontstaan.

Er bestaan verschillende soorten scans, gericht op de primaire wens van de ondernemer: meer tijd, meer resultaat, meer omzet of meer geld om stappen te zetten. Naar aanleiding van de scan en de antwoorden van de ondernemer worden verschillende mogelijke trajecten voorgesteld om de door hem zelf gestelde doelen te bereiken. De leiderschapsstijl, natuurlijke focus en blinde vlekken van de ondernemer zijn hierbij zeker zo belangrijk als de feitelijke zakelijke beslissingen. Het kan ook zijn dat er wordt geadviseerd bepaalde onderdelen dieper te onderzoeken of de cijfers te analyseren.

De resultaten van de scan vormen het uitgangspunt voor alle ZK ondernemersadviseurs die een rol spelen in het traject waar de ondernemer voor kiest. Zo wordt geborgd dat in een adviestraject alle facetten in de organisatie worden meegewogen, met een directe terugkoppeling naar de kaders die ondernemer zelf stelt.

Interesse om zelf met de ZK scan te gaan werken? Lees hier meer!

website door zwaartekracht