0113-269764

ZK Waardenmodel

In ieder bedrijfsproces wordt waarde toegevoegd. Deze toegevoegde waarde is opgebouwd uit verschillende soorten waarden: je kunt bijvoorbeeld een eindproduct assembleren (materiële waarde), je biedt persoonlijke service waardoor een klant graag zaken met je doet (organisatiewaarde), of je verkoopt een merk waarmee mensen zichzelf identificeren (merkwaarde). Al die waarden dragen bij aan de totaal toegevoegde waarde, ofwel: wat de klant ervoor over heeft om deze dienst of dit product bij deze ondernemer af te nemen.

Het ZK waardenmodel is een praktisch ingericht model waarmee een ondernemer inzicht in en overzicht krijgt over zijn bedrijf vanuit dit perspectief. Met oog voor zowel de interne organisatie als de externe waarden van klant en markt – en zowel ‘zachte’ waarden (beleving) als de harde waarden van cijfers en middelen. Niet als op zich staande waarden, maar in onderlinge samenhang en met de ondernemer als startpunt.

het model helpt om gestructureerd na te gaan waar de focus en de risico’s zitten in de aansturing van het bedrijf. Gaat een ondernemer vol voor zijn eigen product, dan zal hij geneigd zijn om bovengemiddeld veel tijd te besteden aan productontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Is hij juist iemand van de cijfers die vooral bezig is met procesbeheersing en het verbeteren van efficiency? Dan heeft hij mogelijk minder oog voor marketing en het opbouwen van een sterk merk. Als een organisatie groeit zonder zich hier bewust van te zijn, kunnen snel afgeleide problemen ontstaan.

ondernemer centraal

Het ZK waardenmodel draait niet zozeer om de organisatie zelf als wel de persoon van de ondernemer. Het model is erop gericht hem persoonlijk meer grip te geven op alle interne en externe processen. In welke kwadranten zit zijn ‘comfort zone’ en welke blijven onderbelicht? Dat alleen is natuurlijk al belangrijk om te weten, zodat hij er bewust voor kunt kiezen om taken en verantwoordelijkheden die hem niet zo goed passen elders in de organisatie neer te leggen, of activiteiten bijvoorbeeld te outsourcen.

samenhang kwadranten

Alle daarvoor opgeleide ZK adviseurs werken met het ZK waardenmodel. Zelfs als er een concrete vraag ligt op een bepaald terrein, zal dit in principe breder worden benaderd. De focus van de ondernemer werkt immers door in alle kwadranten, omdat alles met elkaar te maken heeft. Een probleem binnen een bedrijf staat dan ook zelden op zich, vooral als het (ogenschijnlijk) om een veelvoud aan uitdagingen gaat. Maar het ZK waardenmodel is ook relevant bij een bedrijf dat goed presteert; bij een bedrijf in balans roept elk ingrijpen toch een reactie op in andere kwadranten. Het ZK waardenmodel houdt grip op deze verandering.

 

 

website door zwaartekracht